Truskawki

W sadach krzaczastych truskawki są bardzo często uprawiane, zwłaszcza w plantacjach świeżo założonych. Z chwilą jednak rozrośnięcia się drzew owocowych truskawki jako zbyt gwałtownie wyjaławiające grunt są z sadu krzaczastego zupełnie usuwane. Przy obfitym nawożeniu odpowiednią mierzwą w wielu plantacjach uprawia się ją dosyć długo. Rozmnażanie truskawek odbywa się przy